bilgesoftware

پروژه

Ashkan Nabizadeh

یک وب‌سایت شخصی، توسط شرکت Codezade طراحی شده است. این وبسایت به طور موثر همکاری ها، دستاوردها و اطلاعات تماس را نشان می دهد و وبسایت نقش اساسی در ساخت شخصیت و پرستیژ فرد ایجاد می کند. اهمیت به‌روز نگه‌داشتن آن برای تأثیر بیشینه را مورد تأکید قرار می‌دهد.

Ashkan nabizadeh

Sorkh

مد مختصراً فقط به لباس پوشیدن محدود نمی‌شود؛ بلکه به یک پانویس برای بیان خود و بیان شخصیت تبدیل می‌شود. در دنیای آنلاین “Sorkh” نیزبه این صورت است. این وبسایت به عنوان یک فضای مؤثر آنلاین برای فروش محصولات در نظر گرفته شده که خلاقیت، صنعت و هنر طراحی مد را در فضای این وبسایت به نمایش می‌گیرد 

sorkh-codezade

Palett Gallery

مد مختصراً فقط به لباس پوشیدن محدود نمی‌شود؛ بلکه به یک پانویس برای بیان خود و بیان شخصیت تبدیل می‌شود. در دنیای آنلاین “Sorkh” نیزبه این صورت است. این وبسایت به عنوان یک فضای مؤثر آنلاین برای فروش محصولات در نظر گرفته شده که خلاقیت، صنعت و هنر طراحی مد را در فضای این وبسایت به نمایش می‌گیرد 

Mohammad Reza Nabizadeh

ما یک تیم هستیم که برای هر پروژه،با راه‌حل‌های مختلف پروژه به وجود می آوریم.وبسایت Mohammad Reza Nabizadeh به طور خاص طراحی شده و در حال توسعه است تا به نیازهای شما پاسخ دهد.

آیا برای پروژه فوق العاده با ما آماده‌اید؟

بیایید درباره پروژه شما صحبت کنیم

Home
Account
Cart
Search